Vi vågar påstå att CubeOne är en av de säkraste samt modernaste datahallarna i Skandiniavien.

Arkitektur

De lokaler ni finner oss i var tidigare hem för en bank och erhåller de certifieringar och den arkitektura säkerheten som en bank har som krav att presentera säkerhetsmässigt.

Innuti den bankkonstruktion vi är belägna skyddas vårt datacenter som första steg av en stålkonstruktion med skottsäkert Hammerglas®

Hammerglass är en reptålig polykarbonatskiva, 300 ggr starkare än glas – och i det närmaste okrossbar. Med sin unika ytbeläggning av kiseloxid är Hammerglass-skivorna resistenta mot de flesta former av kemikalier och syraattacker.

Själva datacentret omges av pansarväggar samt dörrar av säkerhetsklass 5, vilket gör det omöjligt att accessa datacentret utan korrekt autentisiering och givetvis har vi även strikta regler för hur våra anställda får tillgång till centret. All aktivetet inuti datacentret loggas och lagras. Datacentret är utrustad med ett flertal övervakningskameror som kontinuerligt lagrar rörelser och alla andra händelser i samtliga lokaler.

 

Säkerhet

Själva datacentret är byggt som en helt tätslutande brandcell med flera olika lager stålplåt och brandsäkert material. Två gånnger EL-120 ger oss sammanlagt ca fyra timmar innan branden kan ta sig in till datahallen.

Inte nog med har vi ett geografiskt förmånilgt läge med Helsingborgs brandstation samt securitasl som nära grannar. Det är vad vi kallar överläge.

Inuti vår datahall mäter vi konstant partiklarna i luften med hjälp av laser för att vara absolut säkra på att nivån av partiklar i luften som möjligt kan vara antändningsbara är konstant låg. Utöver detta känner systemet med hjälp av multipla mätpunkter snabbt av rök samt eventuella brandpartiklar och ger oss en omedelbar överblick var eventuell brand har uppstått.

Skulle en brand uppstå är vi väl förberedda med släckningsgasen HFC-227ea, även känd under namnet Heptafluoropropane.

Gasen är miljövänlig och mycket väl lämpad för datacenter, då den inte lämnar några rester efter sig. Varken människor eller miljö kan skadas av gasen, som inte heller skapar korrosion, varav det inte krävs sanering efter användning. Olika släckningsgaser angriper olika moment i brandförloppet, HFC-227ea angriper energiutvecklingen och stoppar på så sätt att branden utvecklas, och ser till att branden snabbt dör ut.

planering1

planering3

planering2

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!