Always On

Vårt fokus på långsiktiga kundrelationer gör nöjda kunder till vårt högsta mål. Hur nöjda våra kunder är, är vårt mått på framgång och det är vad vi har fokuserat på mer än 15 år. Vi känner oss idag stolta över att ha en långa lista med nöjda kunder.

Vi vet hur viktigt det är att alltid kunna nå sin data. Downtime är inget alternativ. Därför har vi försäkrat oss om att vårt datacenter aldrig går ur drift.

el

Driftsäkerhet

För att säkerställa elförsörjningen, har två separata matningar på vardera 500 ampere som står för vår strömförsörjning. Dessa två är anslutna till två, av varandra helt oberoende och geografiskt skilda kraftstationer. Vi är på detta sätt helt oberoende av resterande delen av fastigheten.

Med vårt UPS system levererar vi säker och kontrollerad el till vårt datacenter och med det alla kunder som har sina lösningar hos oss. UPS:en ser till att inga skadliga avbrott, kraftiga spikar/störningar når systemet och utrustningen vilket kan vara mycket skadligt.

UPS:en agerar även reservkraft till hela datacentret i upp till en timme, för att alltid vara 100% säker på konstant strömförsörjning.

Om strömförsörjningen mot förmodan skulle fallera från kraftstationerna ger våra UPS\’er signal till vårt dieselaggregat att gå i drift som i sin tur kan driva hela datacentret. Vid avbrott i strömförsörjningen startar detta automatiskt upp efter två minuter och är kapabelt att leverera ström till datacentret utan avbrott.

camera

burning

glass

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!